Keychron Your Next Keyboard คีย์บอร์ดต้องคีย์ครอน | ส่งฟรีทั่วไทย

สั่งสินค้าผ่านเว็บไซต์ Keychron Thailand
ส่งฟรีทุกรายการสั่งซื้อ
 จัดส่งภายใน 1-3 วันทำการ*

การจัดส่งสินค้าเมื่อสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์

  • หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา 15.00 น. สินค้าจะถูกจัดเตรียมและดำเนินการจัดส่งถึงมือลูกค้าภายในระยะเวลา 1–3 วัน* (ไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • ในบางกรณีอาจเกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าอันเกิดจากเหตุไม่คาดคิด หากระยะเวลาจัดส่งเกิน 5 วันทำการ บริษัทฯ จะประสานงานกับบริษัทขนส่งเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้รับสินค้าโดยเร็วที่สุด
  • สินค้าจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุไว้ในขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อสินค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง เมื่อสินค้ากำลังนำส่งโดยบริษัทฯ ขนส่งเอกชน
  • สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ที่ Order History หรือตรวจสอบผ่านระบบการให้บริการของบริษัทขนส่งเอกชนโดยใส่หมายเลขคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ที่นี่

*ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ

การจัดส่งสินค้าเมื่อสั่งซื้อผ่าน Marketplace 

  • หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่าน Lazmall, Shopee Mall, JD Central และ Central Online ค่าจัดส่งสินค้าจะเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
  • หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา 12.00 น. ของวันดังกล่าว สินค้าจะถูกจัดเตรียมและดำเนินการจัดส่งถึงมือลูกค้าภายในระยะเวลา 1–3 วัน* (ไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • หากจัดส่งภายในกรุงเทพฯ  สินค้าจะถึงมือลูกค้าภายใน 1-2 วัน
  • หากจัดส่งไปยังจังหวัดอื่น ๆ สินค้าจะถึงมือลูกค้าภายใน 2-4 วัน 
  • สินค้าจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุไว้ในขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อสินค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง เมื่อสินค้ากำลังนำส่งโดยบริษัทฯ ขนส่งเอกชน
  • หากต้องการตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าบน Lazmall, Shopee Mall, JD Central และ Central Online เลข Tracking จะปรากฏในช่องทางที่ลูกค้าสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
Section
Drop element here!